Um óbyggðanefnd

Skipan

Óbyggðanefnd var sett á fót með lögum nr. 58/1998 og er skipuð af forsætisráðherra. Allir nefndarmenn skulu fullnægja skilyrðum til að gegna embætti héraðsdómara.

Aðalmenn:
Ása Ólafsdóttir, prófessor. Formaður.
Allan V. Magnússon, fyrrverandi dómstjóri. Varaformaður.
Þorsteinn Magnússon, framkvæmdastjóri.

Varamenn:
Hulda Árnadóttir, héraðsdómslögmaður.
Eiríkur Elís Þorláksson, hæstaréttarlögmaður og lektor.
Aðalheiður Jóhannsdóttir, prófessor.

Starfsfólk:
Þorsteinn Magnússon, framkvæmdastjóri.
Erna Erlingsdóttir, ritari.
Sigmar Aron Ómarsson, laganemi.

Hlutverk samkvæmt þjóðlendulögum

Óbyggðanefnd er úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi sem starfar á grundvelli III. kafla þjóðlendulaga og hefur þríþætt hlutverk:

  1. Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda.
  2. Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
  3. Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.