Close Menu

Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd sem starfar á grundvelli III. kafla þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og hefur þríþætt hlutverk.

  1. Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda.
  2. Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
  3. Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.

Svæði til meðferðar

Til meðferðar hjá óbyggðanefnd eru nú eftirfarandi svæði:

  • Svæði 10C, Barðastrandarsýslur.
  • Svæði 10A, Strandasýsla ásamt fyrrum Bæjarhreppi.

Á undirsíðunni Til meðferðar má finna kröfulýsingar sem borist hafa á svæðunum og upplýsingar um stöðu mála.

Úrskurðir í málum á svæði 9B, Snæfellsnesi ásamt fyrrum Kolbeinsstaðahreppi og fyrrum Skógarstrandarhreppi, voru kveðnir upp 15. ágúst 2019. Úrskurðina ásamt kortum er að finna á undirsíðunni Úrskurðir og dómar.


Staða þjóðlendumála

Eftir uppkvaðningu úrskurða á svæði 9B 15. ágúst 2019 hefur óbyggðanefnd lokið umfjöllun um rúmlega 88% af flatarmáli landsins alls (svæði 1–9B). Niðurstaðan er að 43,5% lands sem nefndin hefur lokið meðferð á teljast til þjóðlendna en 56,5% eru eignarlönd, að teknu tilliti til endanlegra niðurstaðna dómstóla. Af þeim hluta miðhálendisins sem nefndin hefur lokið meðferð á eru tæplega 86% þjóðlendur en rúmlega 14% eignarlönd. Heildarfjöldi skjala sem lögð hafa verið fram og rannsökuð við meðferð óbyggðanefndar á svæðum 1–9B er 25.176, að meðtöldum framlögðum hliðsjónargögnum.

Yfirlitskort

Á eftirfarandi yfirlitskortum má sjá stöðu einstakra landsvæða með tilliti til málsmeðferðar óbyggðanefndar og legu þjóðlendna að teknu tilliti til dómsúrlausna.