Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd sem starfar á grundvelli III. kafla þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og hefur þríþætt hlutverk.

  1. Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda.
  2. Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
  3. Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.

Til meðferðar hjá óbyggðanefnd eru nú eftirfarandi svæði:

  • Svæði 10C, Barðastrandarsýslur.
  • Svæði 10A, Strandasýsla.
  • Svæði 9B, Snæfellsnes ásamt fyrrum Kolbeinsstaðahreppi og fyrrum Skógarstrandarhreppi.

Á undirsíðunni Til meðferðar má finna kröfulýsingar sem borist hafa á svæðunum og nánari upplýsingar um stöðu mála.


Eftir uppkvaðningu úrskurða 3. maí 2018 hefur óbyggðanefnd lokið umfjöllun um tæplega 84% af flatarmáli landsins alls (svæði 1–9A). Niðurstaðan er að 44% lands sem nefndin hefur lokið meðferð á teljast til þjóðlendna en 56% eru eignarlönd, að teknu tilliti til dóma Hæstaréttar. Af þeim hluta miðhálendisins sem nefndin hefur lokið meðferð á eru tæplega 86% þjóðlendur en rúmlega 14% eignarlönd.

Á eftirfarandi yfirlitskortum má sjá stöðu einstakra landsvæða með tilliti til málsmeðferðar óbyggðanefndar og legu þjóðlendna að teknu tilliti til dómsúrlausna.

  • Yfirlitskort – staða þjóðlendumála á landinu öllu (nóvember 2018).
  • Yfirlitskort – þjóðlendulínur á svæðum 1-9A (október 2018, að teknu tilliti til endanlegra dómsúrlausna).