Til meðferðar

Yfirlitskort – staða þjóðlendumála á landinu öllu, maí 2018.


Snæfellsnes ásamt fyrrum Kolbeinsstaðahreppi og fyrrum Skógarstrandarhreppi (svæði 9B)

Kort sem sýnir afmörkun svæðis 9B.

Kröfur fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á svæði 9B bárust óbyggðanefnd 8. febrúar 2018 og þær voru í framhaldinu kynntar með lögformlegum hætti. Öðrum mögulegum hagsmunaaðilum var síðan veittur frestur til að skila kröfulýsingum til 25. maí 2018 en fresturinn var framlengdur til 22. júní 2018.

Hér eru kynntar allar kröfur sem bárust innan þess frests, bæði kröfulýsingar þeirra sem telja til eignarréttinda og kröfur ríkisins. Einnig er hér að finna yfirlitskort um kröfur ríksins og fjögur kort sem sýna legu allra kröfulína, bæði í pdf-skjölum og sem léttari jpg-myndir.

Í kröfulýsingunum er að finna upplýsingar um fylgiskjöl með þeim en fylgiskjölin sjálf er hægt að fá hjá skrifstofu óbyggðanefndar.


Strandasýsla ásamt fyrrum Bæjarhreppi (svæði 10A)

Kort sem sýnir afmörkun svæðis 10A.

Óbyggðanefnd tók svæðið til meðferðar 16. mars 2018, sbr. 8. gr. þjóðlendulaga nr. 58/1998, og veitti fjármála- og efnahagsráðherra frest til 14. september 2018 til að lýsa kröfum ríkisins um þjóðlendur á svæðinu, sbr. 1. mgr. 10. gr. sömu laga. Fresturinn hefur verið framlengdur til 5. október 2018.